Assessment Center

Persoonlijkheidsanalyse en capaciteitenassessment

De ontwikkeling van een organisatie vindt plaats door inzet, kennis, vaardigheden
en motivatie van een medewerker. Daarom is reflectie (en zelfreflectie) op persoonlijk functioneren van noodzakelijk belang.

Vragen zoals:

  • Waar ligt mijn kracht?
  • Wat zijn mijn sterke punten?
  • Waar liggen mijn ontwikkelpunten?
  • In welke werk omgeving kom ik het beste tot mijn recht?
  • Wat motiveert of demotiveert mij?
  • Hoe kom ik tot bloei?

Zijn stuk voor stuk vragen waar je graag inzicht in wilt krijgen als medewerker en leiding-gevende. Dit inzicht is van essentieel belang bij het nemen van ontwikkelingsbeslissingen in de nabije toekomst.

Om dit proces te managen biedt To P&O een complete assessment aan in vorm van PAPI-3, persoonlijkheids- en PAPI (Peronality and Preference Inventory) Persoonlijkheidsanalyse is en scherpzinnige, wetenschappelijke onderbouwde tool die waardevolle inzichten biedt in de wijze waarop mensen van alle niveaus functioneren op de werkvloer.
De PAPI Assessment is een tool die je als het ware een spiegel voor houdt. Er is dan ook geen goed of fout mogelijk. PAPI wordt wereldwijd al meer dan 30 jaar ingezet om mensen verder te helpen in het vinden van hun kracht.

hardloperHoe werkt PAPI-3?

Door het online beantwoorden van een reeks van vragen genereert het systeem het PAPI profiel. PAPI-3 onderzoekt een reeks van persoonlijkheidskenmerken opgedeeld in Rollen en Behoeften. De rollenschalen meten het beeld dat je als kandidaat van jezelf hebt op het werk op het gebied van leiderschap, stijl van werken en plannen en organiseren. De behoefteschalen bieden een dieper inzicht in je gedrag zoals de behoefte om tot een groep te behoren, de behoefte om opgemerkt te worden en de behoefte om te presteren.

Capaciteiten Assessment

Met de resultaten van de capaciteiten assessment krijg je als kandidaat inzicht in je werk en denk niveau zowel numeriek (cijfermatig) als verbaal (taalkundig). Hierbij wordt vergeleken met de norm groep op zowel MBO, HBO als WO niveau.

Persoonlijk gesprek

De uitkomst van de PAPI zal door een gecertificeerd trainer worden geanalyseerd en
persoonlijk met jou als deelnemer worden besproken. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op hoe je je gedraagt op je werkplek en waar je gemotiveerd van wordt. Bovendien krijg je een persoonlijk dossier overhandigd om thuis na te lezen.

VNKY6228hardloper