Enthousiaste gebruikers

Dick van hoek (Operationeel directeur)

“Wij hanteren bij in- en doorstroom van kandidaten en medewerkers de Persoonlijkheidsanalyses PAPi-3. De assessment PAPI is zeer makkelijk en snel in te vullen en ook de deskundige rapportage na afloop geeft kleur en daarmee meerwaarde dan alleen de gegevens op papier.
De PAPI-3 geeft een helder inzicht in de competenties en de ontwikkel- mogelijkheden en gebieden van de (potentiële) medewerker. De presentatie in het diagram laat tevens de
(interne) balans zien van de verschillende onderzochte velden van die persoon. Ik vind dat het assessment PAPI-3 uitstekend helpt bij het verkrijgen van inzicht in je eigen persoonlijkheid. En… het blijkt eigenlijk altijd helemaal te kloppen!”

Dennis Florie (student)

“Ik zat in een lastig pakket met het kiezen voor een vervolgopleiding die goed bij mij past. Na twee keer de verkeerde keus te hebben gemaakt ben ik via via bij To P&O terecht gekomen. Ik heb met hem een persoonlijkheidsanalyse gedaan om goed bewust te worden van de kwaliteiten die ik heb en daarmee een goede en gerichte keuze te kunnen maken voor de toekomst. De resultaten van de analyse waren verbazingwekkend. “

Lisette Geel (Strategisch communicatieadviseur)

“Na jaren van zelfstandig ondernemerschap besloot ik de stap naar loondienst te zetten. Natuurlijk diende toen de vraag aan: ‘wat zoek ik eigenlijk voor baan?’ Via To P&O heb ik de persoonlijkheidsvragenlijst PAPI 3 (Personality and Preference Inventory) ingevuld. Verbazend hoe een persoonlijkheidsanalyse die in mijn geval slechts 11 minuten duurde zoveel zicht gaf op mijn persoonlijkheid en kwaliteiten! Bovendien nam trainer de tijd om de uitslag met mij te bespreken en de belangrijkste punten op een rijtje te zetten. Het meeste was op zich niet nieuw, maar ik was wel verbaasd toen ik zag dat sommige eigenschappen die voor mij ‘normaal’ waren als opvallende kwaliteit naar voren kwamen…
Vanaf dat moment keek ik naar andere elementen in vacatures. Feit is dat ik nog geen twee maanden na de assessment aangenomen werd in mijn huidige functie. Ik geloof zeker dat het inzicht dat ik kreeg door deze vragenlijst heeft bijgedragen aan deze snelle ontwikkeling.”

hardloper